Odstoupení od kupní smlouvy - VZOR

SURPRISE SUPPORT s.r.o.

Nám. 30. Června 509, 28924 Milovice

 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

 

Vážení,

dne ………………….. jsem v elektronickém obchodě na adrese: ……………………………vytvořil/a objednávku číslo: ………………………………… za celkovou kupní cenu …………………………,- Kč.

Tímto Vám oznamuji, že od této shora citované kupní smlouvy odstupuji ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1) občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Využívám svého práva dle ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku a od kupní smlouvy ze dne ……………. tímto odstupuji.

Vzhledem ke shora uvedenému zakoupenou věc vracím zpět a požaduji vrácení kupní ceny ve výši …………………,- Kč.

Předmětnou částku kupní ceny prosím zašlete bankovním převodem na účet č. ……………………………….

 

Děkuji za včasné vyřízení.

 

V …………… dne ……………….

 

………………………………….……………………

Jméno, příjmení kupujícího a podpis