Reklamační list

SURPRISE SUPPORT s.r.o., Rybná 716/24, 11000 Praha 1, IČO: 07675917

 

REKLAMAČNÍ LIST

 

REKLAMUJÍCÍ :

Firma/jméno a adresa:

Zpáteční adresa pro zaslání zboží: (Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

Kontaktní osoba:

Telefon / fax:

Mobil:

E-mail:

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ:

DATUM NÁKUPU: (Datum vystavení faktury)

ČÍSLO FAKTURY: Výrobní číslo zboží:

Podrobný popis závady:

Datum: __________________

Podpis reklamujícího: _________________________________________

 

SERVISNÍ ČÁST: (vyplní prodejce)

Jméno technika:

Vyjádření technika:

Datum: __________________

Podpis technika: _________________________________________

Zboží vydáno kupujícímu: nové / opravené / neopravené**

Poznámky:

Datum: __________________

Podpis prodejce: _________________________________________

 

**) Nehodící se škrtněte!